Shamans Lugum Village Rukum district bi annual worship female shaman

SHAMANS OF LUGUM VILLAGE

RUKUM DISTRICT

NEPAL

These dances are performed in a bi annual worship of a female shaman.

 

झाँक्रीको कुल देवता पूजा जसलाई स्थानीय भाषामा “पुम्सिने” भनिन्छ, सो पुम्सिने क्रममा लुगुम गाउँका झाँक्रीहरु एउटा महिला झाँक्रीको पुम्सिने क्रियामा सहभागी भै पुम्सिने क्रिया सम्पन्न गरेको भिडियो |

********************************************

 

 

Advertisements