Evenk Tungus shaman Manchurian peoples

ETHNOFLORENCE

INDIAN AND HIMALAYAN

FOLK AND TRIBAL ARTS

2008 – 2016

*****************************************

Manchurian peoples

Tungus

Evenk  Shaman

Argun Rivera

Opisanie vsekh obitaiushchikh v rossiiskom gosudarstve narodov :

Ikh zhiteiskikh obriadov, obyknovenii, odezhd…

1799

 

3.jpg

 

4.jpg

http://digitalgallery.nypl.org

***

**

*

 

 

Advertisements